>

Satesman Statesman Condenser Tumble Dryer ZXC683W 2700W 8kg White - White

£399.99 - £754.58 (inc P&P)

Features and technical details

Statesman Condenser Tumble Dryer ZXC683W 2700W 8kg White