>

DVD & Blu-ray Players: Dolby True HD 

Samsung BD J6300

Samsung BD J6300

From £199
 • A/V format: DivX, DivX HD, WMV, MKV, AVHCD, MPEG2,AAC , FLAC, MP3, WMA
 • Video format: PAL, NTSC
 • A/V connections: Optical Digital, HDMI, USB
1 Offer from 1 shop >
Panasonic BD 84 EB K

Panasonic BD 84 EB K

From £93
 • A/V format: Xvid, MKV, MP4, FLAC, MP3,AAC,ALAC,DSD,BDAV, BDMV, JPEG, MPO
 • Video format: PAL, NTSC, 1080p
 • A/V connections: HDMI, USB
2 Offers from 2 shops >
Sony BDPS 1700 B

Sony BDPS 1700 B

From £74
 • A/V format: 3G2, 3GP, 3GPP, 3GPP2, AAC, AC3, ASF, AVCHD, AVI, FLA, FLAC, FLV, GIF, JPEG, LPCM, M2TS, M4A, MKA, MOV, MP3, MPEG-1 PS, MPEG1, MPEG2, MPEG2 PS, MPG, MTS, PNG, VC-1, WAV, WMA, WMA9, XVID
 • DVD region: Region 1
 • Video format: NTSC
1 Offer from 1 shop >
Panasonic DMP BDT 380

Panasonic DMP BDT 380

From £123
 • A/V format: vid/ MKV/ MP4/ MPEG-2/ FLAC/ WAV/ WMA/ AAC/ MP3/ ALAC/ DSD/ JPEG/ MPO
 • Video format: PAL, NTSC
 • A/V connections: RCA, HDMI, USB
1 Offer from 1 shop >
LG UP 970

LG UP 970

From £165
 • A/V format: DivX, AAC, MP3, FLAC, MPEG-1, MPEG-2, AAC, WMA, LPCM, XviD
 • Video format: PAL, NTSC
 • A/V connections: HDMI, USB
3 Offers from 2 shops >
Sony BDP S 6700

Sony BDP S 6700

From £126
 • A/V format: AAC ,AIFF, ALAC, FLAC, LPCM MP3 MP4 ,MPEG 4, Vorbis, WMV
 • DVD region: Region 2, Region 2
 • A/V connections: Coaxial, RCA, HDMI
4 Offers from 3 shops >
Pioneer BDP X300

Pioneer BDP X300

From £269
 • A/V format: WAV, FLAC, ALAC, BD/DVD/PC File
 • A/V connections: Coaxial Digital, HDMI
1 Offer from 1 shop >
Sony UBPX800B EC1

Sony UBPX800B EC1

From £229
 • A/V format: DVD-R, DVD+R, DVD+RW
 • A/V connections: HDMI, USB
2 Offers from 2 shops >
Panasonic DMP BDT167

Panasonic DMP BDT167

From £71
 • A/V format: CD, DVD + R, DVD + RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, Video CD, DVD, PAL & NTSC, CD-R CD-RW DVD + R DVD-R,,CD, CD-RW
 • Video format: PAL, NTSC
 • A/V connections: HDMI, USB
1 Offer from 1 shop >
Samsung UBD M7500

Samsung UBD M7500

From £199
 • A/V format: AAC, FLAC, LPCM, MP3, WMA,AVCHD, MPEG-2, MPEG-4, WMV
 • A/V connections: Optical Digital, HDMI, USB
1 Offer from 1 shop >
Sony BDP S3700

Sony BDP S3700

From £89
 • A/V format: BD-R, BD-RE, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD-Video, VCDCD, CD-R, CD-RW
 • Video format: PAL, NTSC
 • A/V connections: Coaxial Digital, RCA, HDMI, USB
4 Offers from 3 shops >
Sony BDP S 1700

Sony BDP S 1700

From £66
 • A/V format: MPEG1,MPEG,MPG,MKV,M2TS,MTS,AVI,MP4,M4V,MOV,FLV,F4V,3GP,3G2,3GPP,3GP2,M2TS,MTS,WMV,AS,MP3,M4A,AAC,WMA,WAV,FLAC,FLA,AC3,DSF,DFF,AIFF,AIF,OGG,ALAC,EPA
 • Video format: 720p, 1080i, 1080p, 576i, 576p
 • A/V connections: Coaxial, RGB, HDMI, USB
6 Offers from 5 shops >